Wyszukaj:
Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr. Wł. Biegańskiego w Chodzieży
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Status prawny, podstawy prawne działania
•  Statut szpitala
•  Schemat organizacyjny
  Przedmiot działalnosci
•  Lecznictwo stacjonarne
•  Diagnostyka
  Organy i osoby sprawujące funkcje
•  Kierownictwo szpitala
•  Rada Społeczna Szpitala
  Struktura własnosciowa szpitala
•  Struktura własnosciowa
  Majatek
•  Majątek, którym dysponuje szpital
  Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
•  Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Przetargi
•  Otwarte
•  Zamknięte
•  Przetargi - archiwum lata 2004-2005
•  KONKURSY
  Historia
•  Przeszłość i teraźniejszość szpitala
  Skargi i wnioski
•  Sposób przyjmowania i załatwiania skarg
  Informacje o prowadzonych rejestrach
•  Prowadzone rejestry, sposoby i zasady udostepniania danych
  Udostępnianie informacji publicznej
•  Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc
Statystyki

455987
od 19 września 2003
Informacje o prowadzonych rejestrach » Prowadzone rejestry, sposoby i zasady udostepniania danych Wersja do druku

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
 
1.Rejestr skarg i wniosków
2.Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora
3.Rejestr zamówień publicznych 
4.Księga główna chorych 
5.Rejestr zgonów
6.Rejestr zakażeń szpitalnych  
7.Archiwum SzpitalaZakończona dokumentacja indywidualna wewnętrzna oraz zakończona dokumentacja zbiorcza wewnętrzna jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami w archiwum Szpitala.
Udostępnienie dokumentacji wewnętrznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala.
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna i zbiorcza wewnętrzna jest udostępniana na wniosek pacjenta, którego wniosek dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu, na miejscu w Szpitalu, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.
Udostępnienie dokumentacji na zewnątrz Szpitala następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji.
Dokumentację udostępnia się na zewnątrz Szpitala w formie kopii, wyciągów, odpisów (chyba że uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji) na koszt wnioskodawcy, za pokwitowaniem.


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Maria Ofierzyńska, Data wprowadzenia: 2003-10-20 12:40:01, Zatwierdził do publikacji: Administrator, Data publikacji 2003-10-21 20:47:59, Ostatnia zmiana: 2003-10-21 20:55:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4328